جدول مشخصات تور اصفهان:

قیمت

مدت

توضیحات

420/000 تومان

3 روزه
صبحانه - اقامت - رفت و برگشت

 

  • اصفهان نصف جهان
  • بازار سنتی